TEL: +852 22074708 Email : info@xingdahk.com
 • 首页
 • 关于我们
 • 产品介绍
 • 服务介绍
 • 应用报告
 • 联系我们

 • 地址: 香港荘士敦道194-204号湾仔商业中心五楼502-503室
 • 电话:+852 22074708
 • 传真: +852 22074219
 • 邮箱: info@xingdahk.com
 • 版权所有:兴达贸易发展(香港)有限公司 地址:香港荘士敦道194-204号湾仔商业中心五楼502-503室
  技术支持:一九八三网络 电话:+852 22074708 传真:+852 22074219 邮箱: info@xingdahk.com
  Copyright@2012-2015 Xing Da Trade Development (Hong Kong) Limited